ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ - QR CODE

Το γνωστό πλέον σε όλους μας QR CODE , που μπήκε στην ζωή μας με τα COVID πιστοποιητικά , γίνετε τώρα μια μικρή γέφυρα αναμνήσεων με τους δικούς μας ανθρώπους που έχουν φύγει από την ζωή .
Πάνω στην επιτύμβια στήλη ή σε οποιοδήποτε σημείο του μνημείου θα τοποθετείται το QR CODE , σαρώνοντάς το θα εμφανίζονται φωτογραφίες και το βιογραφικό του θανόντος .
Με αυτό τον τρόπο θα έχει την δυνατότητα ο επισκέπτης του μνημείου να θυμηθεί ή να γνωρίσει πτυχές της ζωής αυτού του ανθρώπου .
Το QR CODE θα το παραλαμβάνεται σε ανεξίτηλη πλακέτα συνοδευόμενο από μια ειδική κόλλα για την εύκολη τοποθέτησή του από εσάς .

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος