ΜΝΗΜΑ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΒΟΣΠΟΡΟΥ Η΄ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2m*1m