ΜΝΗΜΑ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΒΟΣΠΟΡΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΡΑΣΙΔΙ

ΜΝΗΜΑ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΒΟΣΠΟΡΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΡΑΣΙΔΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2m*1m