ΜΝΗΜΑ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΠΡΑΤΣΑ , ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΜΝΗΜΑ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ
ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΠΡΑΤΣΑ , ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2m*1m