ΜΝΗΜΑ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΠΡΑΤΣΑ

ΜΝΗΜΑ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΠΡΑΤΣΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2m*1m