ΜΝΗΜΑ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ

ΜΝΗΜΑ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2m*1m