ΜΝΗΜΑ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕ ΧΤΥΠΗΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΒΟΣΠΟΡΟΥ Η΄ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΝΗΜΑ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕ ΧΤΥΠΗΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΒΟΣΠΟΡΟΥ Η ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2m*1m