ΜΝΗΜΑ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΜΠΕΤΑ

ΜΝΗΜΑ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΜΠΕΤΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.10 Χ 2.20