ΜΝΗΜΑ – ΤΑΦΟΣ

ΜΝΗΜΑ – ΤΑΦΟΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΡΝΟΝΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2m*1m