ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΠΕΤΡΑ – ΞΥΛΟ ΚΛΠ

3,50 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΠΕΤΡΑ – ΞΥΛΟ ΚΛΠ
400ml