ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ . ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΙΩΜΕΝΟΣ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ)

32,00 

Ο Άγιος Λουκάς , αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως , ο ιατρός .