ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ . ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΙΩΜΕΝΟΣ

23,00 

Ο Άγιος Λουκάς , αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως , ο ιατρός .