Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

4,00 

Άγιος Δημήτριος , ο μεγαλομάρτυς , θαυματουργός και μυροβλύτης .